?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Шановні колеги, тривалий час суспільство не надавало належної уваги питанням, турботам та вихованню зростаючого покоління. Але розвиток будь - якої держави неможливий без виховання гідного покоління. Діти повинні бути комусь потрібні.
Потрібність серед однолітків та дорослих, визнання себе як особистості для інших підлітків важливіше за гроші та інші матеріальні цінності. Це добре розуміли люди, які ініціювали шість років тому створення Луганської обласної дитячої громадської організації „Лугарі". Так хто ж вони, луганські „Лугарі"? Оновлені піонери? Тимурівці ХХІ століття? Скаути?..
„Лугарі" – це неприбуткова недержавна громадська організація, яка об'єднує дітей та дорослих, які прагнуть перетворення України на державу багатих та щасливих людей.
Шість років тому, зважаючи на абсолютну відсутність державної політики в питанні виховання дітей, керівництво області забило тривогу та, проаналізувавши ситуацію, прийшло до висновків, що потрібна дитяча громадська організація, що зайнялась би вихованням підростаючого покоління. Зібрались люди авторитетні, як скажімо, голова Луганської обласної державної адміністрації Єфремов О.С., голова Луганської обласної ради Тихонов В.М., почесний громадянин Луганщини Минаєв І.Г., льотчик – космонавт двічі Герой Радянського Союзу Ляхов.В.О., та придумали цю організацію. Вони запросили молодих ініціативних педагогів, які провели моніторинг потреб сучасних підлітків, розробили символіку, гімн, девіз, написали програму та Статут організації. Дуже символічно, що нашу організацію зареєстрували на Покрова Пресвятої Богородиці, тобто чотирнадцятого жовтня.
Емблемою організації є відкрита долонька зі спіраллю на ній. (Додаток 1).
Сама по собі долоня означає відкритість, тобто готовність сприймати щось інноваційне, поширювати свої знання, вміння, навички; бути відкритим до спілкування, співпраці. Спіраль – це розвиток, тобто символ постійного удосконалення себе, своїх здібностей та якостей. Червоний колір означає активність, а промені – цілеспрямованість. Саме тому активна позиція, небайдужість до життєвих проблем є головним орієнтиром – завданням, що реалізується через конкретні напрямки – дороги, які й виступають променями долоньки. Блакитний та жовтий кольори емблеми підкреслюють національно – патріотичну спрямованість та шанобливе ставлення до Батьківщини.
Організація має свій гімн і девіз. (Додаток 2)
Головною метою ЛОДГО „Лугарі" є виховання патріотизму й любові до своєї Батьківщини, успадкування молодим поколінням духовних надбань рідного народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування духовної, моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури дітей, здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист прав та інтересів її членів, забезпечення соціальних, психолого – педагогічних та організаційних умов розвитку школярів у позаурочний час, розвиток здібностей кожної дитини.
Провідний принцип життєдіяльності організації – забезпечення найбільш повного прояву можливостей особистості як суб’єкта діяльності і спілкування.
Які існують інструменти, що роблять організацію успішною?

1. Окрім того, що була створена дитяча громадська організація (ДГО) та були призначені керівники у районах та містах, для координації, методичного, організаційного супроводу діяльності дитячої громадської організації було створено Центр розвитку дитячого руху „Лугарі", який закладає бюджет, розробляє, підписує та є виконавцем Програми розвитку дитячого руху на Луганщині і відповідно реалізує план роботи, який затверджується кожного року.
2. Договір про співпрацю, що діє на підставі закону „Про місцеве самоврядування в Україні", регламенту Луганської обласної ради від 14.04.2006р. № 1/1, що був підписаний сторонами в особі Голови Луганської обласної ради, Голови Луганської обласної державної адміністрації, ЛОДГО „Лугарі", Голови ради Луганської обласної дитячої організації „Лугарі", Молодіжного парламенту, Луганської обласної організації ветеранів України. Договір дає можливість для ДГО лобіювати свої інтереси в органах місцевої влади всіх рівнів. (Додаток3)
3. Прийняття Програми розвитку дитячого руху на Луганщині. В рамках реалізації Програми заплановані заходи, метою яких є формування громадської і соціальної активності зростаючого покоління Луганської області; виховання патріотів України; підтримка ініціатив дитячих громадських організацій, координація діяльності ДГО. Програма забезпечує фінансовий супровід діяльності ДГО області.
4. Рейтингова система „Зроби крок". На початку року керівники отримують таблицю критеріїв, за якою оцінюється діяльність районної або міської організації „Лугарі". Протягом року, беручі участь в обласних заходах, волонтерських акціях, проводячи семінари, районні та міські відділення „Лугарів" накопичують певну кількість балів. Наприкінці року бали підраховуються і організація має можливість отримати цінні подарунки, які дійсно покращують матеріальну базу конкретного районного або міського відділення.
5. Проведення організаційних, координаційних семінарів для спеціалістів по роботі з дітьми та дитячими організаціями та відповідно для керівників ЛОДГО „Лугарі" у районах та містах області.
6. Друк методичної літератури, яка передбачає узагальнення досвіду роботи спеціалістів, що працюють з дитячими організаціями. Ця література є специфічною тобто призначена для спеціалістів по роботі з ДГО, аби полегшити діяльність керівників на місцях. Ця література є обов’язковою для друку та розповсюдження, безкоштовною та випускається раз на квартал. (Зі зразками цієї методичної продукції ви зможете ознайомитись особисто).
7. Навчання активістів організації у різноманітних „школах". Заохочення активістів в якості поїздки до ЛОКУ ДОК „Южний", зліт лідерів, форуми дитячих організацій, організація навчання дітей, обмін досвідом.
8. Єдиний механізм: діти об’єднані єдиним гімном, формою, символікою, Програмою діяльності, за якою працюють одночасно всі районні та міські відділення організації. Ці відділення мають право писати міні – гранти соціального напрямку на конкурсній підставі. Перемога в конкурсі дозволяє організації отримати продукцію у вигляді канцтоварів, а також друковану продукцію на певну суму коштів.
Активісти ЛОДГО „Лугарі" крокують дорогами, які самі й обирають. Дорога – це напрямок діяльності або шлях розвитку, який за бажанням проходить дитина. Всього їх дев'ять – саме стільки, скільки променів навкруги долоньки, що міститься на символі організації. На сьогодні це:
- Дорога до Батьківщини;
- Дорога роду;
- Дорога до себе;
- Дорога наук й освіти;
- Дорога майстерності;
- Дорога здорового способу життя;
- Дорога гармонії людини й природи;
- Дорога краси;
- Дорога друзів.
Кожна Дорога має свою мету та передбачає проведення різноманітних заходів. Ми не зможемо надати вам всю програму роботи „Лугарів", я буду наводити по одному найбільш ефективному прикладу.
Дорога до Батьківщини. Метою є формування національної свідомості і самосвідомості, виховання патріотів Батьківщини, любові до рідної землі. Наприклад: Обласна акція „Діти - миротворці" (присвячена перемозі у Великій Вітчизняній Війні) тощо.
Дорога роду. Метою Дороги є сприяння зміцненню сімейних відносин шляхом залучення дітей до процесу вивчення, збереження та відродження родинних традицій. Наприклад: Обласна акція „Батьки - дітям".
Дорога до себе. Метою є формування активної життєвої позиції, формування основ демократичної культури, основ спілкування, володіння засобами реалізації своїх прав у державі і суспільстві, формування моральних ідеалів, розвиток громадської і соціальної відповідальності. Наприклад: Обласна очно – заочна „Школа лідера", а також обласна очно – заочна „Школа юного журналіста" в рамках якої проходить обласний конкурс „Золотий диктофон" тощо.
Дорога наук й освіти. Метою Дороги є сприяння розвитку внутрішнього потенціалу особистості дитини, зацікавленості в отриманні знань; створення умов для ефективної реалізації інтелектуальних та творчих здібностей дітей. Наприклад: започатковано обласну очно – заочну школу „Дебати". Практичне втілення школи: обласний дитячий „Дебатний турнір", обласна ділова гра „Юридичний футбол", обласний чемпіонат знавців.
Дорога майстерності. Метою Дороги є формування творчої, працелюбної особистості, яка володіє навичками і вміннями, професійної майстерності. Наприклад: обласні змагання команд веселих та найкмітливіших інспекторів руху, обласний фестиваль дружин юних пожежників тощо.
Дорога здорового способу життя. Метою цієї Дороги є профілактика негативних явищ шляхом формування у дітей здорового способу життя через набуття превентивних знань, умінь, навичок психозахисних якостей і установок на соціально – відповідальну поведінку. Наприклад: організація наметових таборів, проведення серії соціально – психологічних тренінгів у рамках „Школи лідера" тощо.
Дорога гармонії людини й природи. Метою Дороги є формування екологічної культури особистості з набуттям юнацтвом навичок і досвіду в розв'язанні екологічних проблем та передбачення можливих наслідків діяльності людини. Наприклад: обласна акція „Екологічний портал Луганщини", наметові табори.
Дорога краси. Головна мета Дроги – естетичне виховання, формування естетичних потреб та культури поведінки. Наприклад: обласний дитячий фотоконкурс тощо.
Дорога друзів. Метою цієї Дороги є залучення дітей та молоді до вирішення проблем представників соціально – незахищених категорій населення через організацію та проведення соціально – значущої діяльності. Наприклад: Обласна очно – заочна «Школа волонтера», акція „Від серця до серця", лейтмотивом цієї акції є не тільки дружба серед дітей різних районів, а ще й передача досвіду роботи „Лугарів" іншим областям України.
Дитина може обирати одну або кілька доріг та прослухати курс будь – якої очно – заочної школи. По закінчені школи дитина отримує сертифікат, що дає право та можливість працювати помічником тренера, або працювати за принципом „рівний - рівному".
В цілому вся робота ЛОДГО „Лугарі" будується на засадах загальнолюдських цінностей, самостійності, рівноправності, співробітництві та творчості дітей, підлітків та дорослих.
„Луганщина – світанок України, а ми його майбутнє – Лугарі"

Девіз ЛОДГО „Лугарі"

Здолає гори та моря
весела вдача лугаря

Ми – юні
(гімн)
Слова: Г. Половинко
Музика: В. Петраченко
Ми юні і за нами Україна
ЇЇ щасливе світле майбуття.
Нам вчитись на відмінно,
Трудитись на відмінно,
Наповнюючи радістю життя.
Приспів: Вперед, хлоп’ята,
Вперед, дівчата!
Наш луганський крок вперед
Нам розпочати,
Лиш розпочати
Свій молодий бадьорий злет (2р.)
Ми юні і за нами перемоги,
За нами дні натхнення і звитяг.
Готуймося в дорогу,
Шикуймося в дорогу
Під осяний жовто – блакитний стяг.
Приспів :Вперед, хлоп’ята,
Вперед, дівчата!
Наш луганський крок вперед
Нам розпочати,
Лиш розпочати
вій молодий бадьорий злет (2р.)
Ми юні за нами наша правда,
Яку заповідали нам батьки.
За нами наше завтра,
Всепереможне завтра.
Крізь тернії хай сяють нам зірки.
Приспів: Вперед, хлоп’ята,
Вперед, дівчата!
Наш луганський крок вперед
Нам розпочати,
Лиш розпочати
Свій молодий бадьорий злет (2р.)

Latest Month

December 2011
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lauren Musni